Regler og køb af fiskekort

Gældende regler for brug af fiskesø

Det er forbudt:

  • at fiske fra båd
  • isfiske
  • at anvende garn eller ruse
  • medtage løse hunde
  • beskadige krat, buske og rørbevoksning
  • efterlade line og kroge.

Kvittering for køb af fiskekort skal kunne fremvises til kontrollant

Ethvert hensyn til fugle og råvildt skal tages.

Al fangst af ørreder skal øjeblikkelig aflives eller genudsættes.

Øvrige regler kan ses herunder på skiltet.